Kinh doanh Tài sản Bonds là đơn vị thu mua máy khâu, máy may lớn nhất cả nước. Chúng tôi luôn là đơn vị có khả năng thu mua máy may công nghiệp với giá không đâu tốt bằng. Nếu bạn có nhu cầu thanh lý xưởng may, công ty […]